Arvum Nova .. Where Tollers rule

Arvum Nova - Latijn - betekent in ruime zin nieuw land, en, in de context van onze kennelnaam, ook het land van de Nova Scotia Duck Tolling Retriever. Het is een denkbeeldig land dat wordt geregeerd door Tollers. Het is een plaats waar ze in harmonie samenleven met hun menselijke bediendes.

Is dit laatste denkbeeldig? Nee, totaal niet. Onze gedomesticeerde honden zijn namelijk totaal afhankelijk van de mens. Voor hun voeding, verzorging, gezondheid, opvoeding etc. zijn ze volledig op ons aangewezen.

De aanschaf van een hond is dan ook een verbintenis voor het leven van de hond. Voor ons mensen zijn honden een deel van ons leven; voor de honden zijn wij hun hele leven. Het is aan ons mensen om er voor te zorgen dat dit leven zo goed mogelijk is.

Als wij goed voor onze Tollers zorgen, zullen zij met liefde en respect over ons regeren.

English page
home
Filosofie Arvum Nova
Wie zijn wij
Onze honden
Kennelregistratie
Over Tollers
Nesten
Over Tollers
Contact
Kennel of Arvum Nova op Facebook